^ Back to Top

SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI IN CONFORMITATE CU HG.Nr.497/26.05.2010 ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA DE  1 (UN) POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL  GENERALISTCu min. 3 ani vechime in specialitate.

CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA LA DATA DE  26.01.2013, ORELE 9,00 , ÎN SALA DE ŞEDINŢĂ AL  SPITALULUI.

TERMEN DE INSCRIERE : 20.01.2013, ORELE 12,00 LA SERVICIUL RUNOS AL SPITALULUI.            

ACTELE NECESARE :

- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE 

- CERERE, SCRISĂ CU MÂNA 

- DIPLOMA DE STUDII DE SPECIALITATE, ORIGINAL ŞI COPIE

- CERTIFICAT DE GRAD PRINCIPAL ( DUPĂ CAZ)  ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI / ORIGINAL SI COPIE 

-CERTIFICAT DE MEMBRU AL OAMMMR , VALABIL – ORIGINAL ŞI COPIE - ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE;

- RECOMAND ARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ DIN SISTEMUL SANITAR;

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

I. VERIFICAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE PRIN TESTARE, PE BAZA BIBLIOGRAFIEI AFIŞATĂ.            

II. INTERVIU, LA CARE PARTICIPĂ CANDIDATII CARE AU OBŢINUT NOTA MIN.7 LA TESTE.

RELATII LA TEL.0266 364008 INT.1024.GHEORGHENI LA 11.01.2013.