^ Back to Top
1. LEGEA SPITALELOR

- practic noua lege redefineşte rolul statului in ceea ce priveste implicarea in supravegherea si controlul activitatii spitalelor.

NOUTATI -se va introduce avizul conform al Ministerului Sanatatii la numirea si schimbarea din functie a conducerii spitalelor, precum si posibilitatea de interventie administrativa in situatii grave prevazute de lege. De la intrarea in vigoare a legii, managerul spitalului, fie ca este el persoana fizica sau juridica, incheie un contract de management cu Ministerul Sanatatii pe o perioada de 3 ani, cu evaluare anuala. Se va prevede in cadrul spitalului separarea managementului de alte activitati. Astfel, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, este prevazut ca directorii de spitale nu vor mai putea sa desfasoare nici o alta activitate. Sefii de sectie nu vor mai avea decat responsabilitati medicale (profesionale), nu si administrative. - De asemenea, se va defini foarte clar conflictul de interese pentru tot personalul medical care detine functii de conducere, care se va extinde pana la rudele si afinii de gradul IV, in sensul de relatii comerciale sau de alta natura cu alte activitati medicale si farmaceutice, producatori, importatori si distribuitori de medicamente si materiale sanitare. - de asemenea, legea prevede infiintarea unui nou tip de spital, si anume spitalul regional. Acesta va asigura asistenta medicala pentru mai multe judete si va avea si atributia de a rezolva urgentele ce nu se pot rezolva la nivelul spitalelor judetene - legea mai prevede ca Ministerul Sanatatii impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor sa realizeze sistemul integrat de medicina de urgenta (112). Noul sistem va cuprinde spitalele publice regionale, spitalele judetene, serviciile de ambulanta si serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare. - Introducerea managementului pe centre de cost si, in perspectiva, pe centre de cost si centre de profit.

2. LEGEA ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE

-stabileşte obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate, având în vedere asigurarea protecţiei populaţiei şi principiul universalităţii - prin care toţi cetăţenii contribuie la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

NOUTATI -stabileste mecanismul privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, iar pentru anumite categorii reglementeaza clar modul in care contribuie acestea la Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate - astfel: - a) pentru pensionarii din sistemul public sau cei din agricultura se va achita contributia din bugetul de stat prin Casa Nationala de Pensii, incepand cu anul 2007; - b)pentru pensionarii cu venituri peste 900 RON se va incasa contributia de 6,5% peste ceea ce depaseste nivelul respectiv; - c) pentru someri contributia se va achita prin Bugetul asigurarilor de somaj eliberate de Ministerul Muncii la nivelul sumelor din contracte la care se va aplica procentul de 6,5%; - d) pentru cetatenii care lucreaza in strainatate fara documente legale se va aplica contributia de 6,5% la salariul minim pe economie la timpul absentei din tara care se va constitui din documentele de calatorie si certificate de organismele de specialitate ale MAI; - e) pentru cetatenii care incaseaza venit minim garantat se va achita procentul de 6,5% din suma respectiva care se va retine si vira de catre primarii, incepand cu anul 2007; - f) spitalele vor fi obligatoriu publice in domeniul medicinei de urgenta, publice cu sectii private si private; - introducerea pietei libere, a competitiei si concurentei in ceea ce priveste unitatile sanitare care vor incheia contracte cu casele de asigurari; - definirea conditiilor de stabilire a pachetului bazal de servicii medicale decontate din asigurarile sociale de sanatate; - definirea listei de medicamente care se vor supune gratuitatii si compensarii partiale in functie de starea de sanatate a populatiei, a bugetului alocat si a altor conditii specifice care sa reflecte o acoperire cat mai corecta a nevoilor populatiei; - introducerea unui sistem de decontare mixt pentru medicii de familie, per capita si pe servicii medicale, care sa asigure cresterea activitatii in ambulatoriu si scaderea in sistemul spitalicesc, cu efect pe reducerea cheltuielilor din spitale.

3. LEGEA ASIGURARILOR VOLUNTARE DE SANATATE

- Introduce sistemul de asigurare voluntara privata de sanatate, respectiv a unui pachet suplimentar fata de cel social

NOUTATI -Prevede utilizarea numai a unitatilor medicale acreditate de casele private de asigurari de sanatate care au incheiat contracte pe baza de performanta medicala si economica; - Asigură dezvoltarea unui sistem de investitii in infrastructura medicala din partea caselor de asigurari private de sanatate ; - Responsabilizează cetateanul platitor si furnizorul de servicii medicale; - Stabileşte o legatura mai stransa intre beneficiar si furnizor; - Defineşte modul de utilizare si conditiile de decontare a serviciilor medicale.

4. LEGEA FARMACIEI

-reglementeaza, prin lege, organizarea si functionarea farmaciilor (în prezent aceastea sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii)

NOUTATI -Defineşte în mod clar farmacia ca instituţie sanitară, aflată în serviciul public - Introduce principiul competenţei profesionale, al stabilităţii şi continuităţii serviciilor farmaceutice. Astfel: - Se prevede eliminarea monopolului in domeniul medicamentului prin eliminarea sau desfiintarea lanturilor de farmacii sau limitarea numarului acestor farmacii dintr-un lant la maximum 4 farmacii intr-o localitate cu pana la 400000 locuitori, utilizandu-se acest multiplu pentru localitati cu populatie mai mica sau mai mare, a interzicerii cumularii activitatii de import cu depozitarea, distributia si desfacerea prin farmacii proprii - Introducerea de criterii suplimentare la autorizarea de farmacii, pe langa cel demografic, adaugandu-se altele cu privire la distante minime, existenta a cel putin unui farmacist pe tura etc. - Prevede ca proprietarii si membrii consiliilor de administratie ale unitatilor farmaceutice sa fie in majoritate de profesie farmacisti autorizati; - Stabileşte atribuţia Ministerul Sanatatii de a autoriza, in vederea functionarii, toate unitatile farmaceutice si drogheriile si de a retrage autorizaţia in conditiile prevazute de lege; - Stabileşte conditii de sprijin si facilitati pentru infiintarea si dezvoltarea farmaciilor in mediul rural.

5. LEGEA PRIVIND CARDUL EUROPEAN SI CADRUL NATIONAL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

-transpune prevederile Uniunii Europene in domeniu.

NOUTATI -Prevede introducerea cardului naţional începind cu anul 2006, ca un pas important in informatizarea asistentei medicale a persoanei. - Cardul este un document oficial, legal, pe care sa fie inscrise toate datele care se refera la viata unui om, din punct de vedere medical. - Cardul medical va fi intocmit pe baza codului numeric personal si va contine datele de munca, contributiile achitate pentru acestia, institutia unde au fost platite, evolutia starii de sanatate. - Stabileşte cardul naţional ca singurul instrument prin care se poate dovedi calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. - legea stabileşte condiţiile în care posesorii cardului european de asigurări sociale de sănătate pot beneficia de asistenţa medicală imediata, în cadrul unei deplasări temporare într-un stat membru UE. - creează cadrul legal pentru ca titularul Cardului european să fie tratat în aceleaşi condiţii ca un asigurat al statului în care primeşte asistenţă medicală.

6. LEGEA PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC, PRECUM SI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA

-asigura accesul la exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei, incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, a medicilor cetateni ai statelor terte casatoriti cu cetateni romani sau posesori ai permisului de rezidenta permanenta in Romania NOUTATI - Introduce autorizatia de libera practica cu caracter permanent pentru toata perioada de exercitiu a profesiei, in conditiile in care nu intervin situatiile de nedemnitate si incompatibilitate prevazute de lege sau nu se produc abateri care antreneaza suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica; - Defineşte Colegiul Medicilor din Romania ca organizatie profesionala de utilitate publica, cu responsabilitati in reglementarea, autorizarea si supravegherea exercitarii profesiei de medic; - Defineşte rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat cu privire la indeplinirea competentelor delegate de catre Colegiul Medicilor din Romania pe domeniul competentelor delegate; - Creează cadrul legal pentru creşterea rolului Colegiului Medicilor din Romania in actualizarea permanenta a cadrului profesional, definit prin norme si standarde profesionale.

7. LEGEA PRIVIND FONDUL NATIONAL DE SANATATE

- prevede introducerea contributiilor pentru sanatate a producatorilor si importatorilor de tutun si produse din tutun, precum si acelor din domeniul bauturilor spirtoase.

NOUTATI -cuprinde o taxa fixa, separata pentru tigari (0,15 EURO) si alcool ( 0,25 EURO); - fondul constituit se va utiliza pentru doua obiective majore: investitii in infrastructura sistemului de sanatate in procent de 75% si programele nationale de sanatate in procent de 20%. Un procent de 5% va fi destinat crearii unui fond de interventie in cazuri de necesitate (epidemii, pandemii, calamitati naturale etc)

8. LEGEA PRIVIND EFECTUAREA PRELEVARII SI SI TRANSPLANTUL DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA, IN SCOP TERAPEUTIC

-legea defineste organizarea si functionarea activitatii de transplant. In lege este cuprinsa si reglementarea privind Agentia Nationala de Transplant.


NOUTATI -Armonizează legislaţia cu prevederile comunitare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane. - Introduce concepte noi privind donatorul cadavru. S-au stabilit criteriile pentru stabilirea activitatii de transplant, precum si modul de finantare - Reglementează realizarea unui control mai riguros al prelevării de organe, ţesuturi şi celule de la donatorul viu şi al manipulării, stocării şi distribuţiei tuturor produselor biologice de origine umană care pot face obiectul unei activităţi de transplant. - Determină costurile diferilelor operatiuni de transplant si stabileşte modul de decontare din fondurile Casei Nationale de Asigurari Sanatate sau a caselor de asigurari private de sanatate

9. LEGEA PRIVIND PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE

-statul va dezvolta programe nationale de sanatate cu rol profilactic si campanii de sustinere a acestor programe, pe baza propriilor evaluari, dar si in corelatie cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Uniunea Europeana. NOUTATI - - Creează cadrul legal pentru dezvoltarea programelor nationale de sanatate cu rol profilactic si a campaniilor de sustinere a acestor programe, in corelatie cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Uniunea Europeana ; - Defineşte programele nationale ţinând cont de oportunitatea lor, de conditiile speciale de desfasurare şi coordonare, - Stabileşte criterii obiective pentru cuprinderea programelor de sănătate in bugetul de stat si Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. - Stabileşte rolul Ministerului Sănătăţii în elaborarea strategiei privind structurarea şi desfăşurarea programelor, pe baza nevoilor reale ale populaţiei şi cu o utilizare optimă a resurselor financiare disponibile.

10. LEGEA PRIVIND MALPRAXISUL


-acopera vidul legislativ actual, prin definirea exacta a raspunderii persoanelor fizice si juridice ce activeaza in sistemul de sanatate. Continutul documentului este in concordanta cu practicile in domeniu din Statele Membre ale Uniunii Europene si SUA. NOUTATI - Aplica principiile Uniunii Europene privind descentralizarea, prin infiintarea Comisiilor Locale de Conciliere; - Stabileste raspunderea civila in cazurile de malpraxis medical, cu exceptia cazurilor in care prejudiciul se produce deliberat, cu rea-credinta. - Reglementează procedura de asigurare de malpraxis a persoanelor fizice si juridice ce activeaza in sistemul de sanatate, precum si procedura de despagubire a victimelor, impreuna cu Colegiul Medicilor. - Stabileste procedura impacarii in afara instantei de judecata.

11. LEGEA MEDICAMENTULUI

-transpune prevederile directivelor Uniunii Europene referitoare la procedurile de autorizare pentru punerea pe piaţă a medicamentelor, precum şi relaţiile dintre autorităţile competente ale statelor membre în cadrul acestor proceduri NOUTATI - Modifica condiţiile de valabilitate ale autorizaţiei de punere pe piaţă: autorizaţia iniţială este acordată pentru 5 ani, cu o reînoire urmată de o perioadă nelimitată de valabilitate; - Introduce o nouă schemă de protecţie a datelor în conformitate cu reglementările europene; - Introduce regula conform căreia dacă un produs nu este comercializat 3 ani, încetează valabilitatea autorizaţiei; - Clarifică şi îmbunătăţeşte sistemul de autorizare a medicamentelor generice; - Prevede, pentru prima dată, etichetarea medicamentelor în format Braille şi în formate adecvate pentru persoanele cu deficienţe de vedere; - Realizează o extindere a reglementărilor privind activitatea de farmocovigilenţă prin solicitaterea mai frecventă a rapoartelor de actualizare periodice privind siguranţa medicamentelor şi prin cresterea cooperării cu autorităţile competente ale altor state europene.

12. LEGEA PRIVIND SISTEMUL NATIONAL INTEGRAT DE SERVICII MEDICALE DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT


- asigura cadrul normativ prin care se garanteaza faptul ca asistenta medicala de urgenta publica este un drept al cetateanului si o datorie de stat NOUTATI - Defineşte clar competenţele structurilor care compun sistemul national integrat de urgenta, indiferent de ministerul din care acestea fac parte; - Crează cadrul legislativ pentru organizarea si functionarea serviciilor de urgenţă tip SMURD; - Propune o reorganizare a actualei structuri a serviciilor de ambulanţă in: servicii de urgenţă ; servicii de transport şi consultaţii la domiciliu – componenta ce poate fi privatizata prin externalizare ; - Prezintă intenţiile de dezvoltare regională a serviciilor de urgenta.Defineşte centrul regional al sistemului integrat de servicii medicale de urgenta si clasifica spitalele din punct de vedere al capacităţii de a rezolva situaţiile medicale de urgenţă ; - Defineşte demersurile de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor pe linia SMURD ; - Stabileşte principiul comenzii unice în cazul accidentelor în masă şi a calamităţilor, atribut ce revine de drept Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

13. LEGEA COLEGIULUI FARMACISTILOR

- asigura coordonarea cu Legea farmaciei si definirea Colegiul farmacistilor ca organism de utilitate publica, cu rol de reglementare, autorizare si supraveghere a profesiei de farmacist.

14. LEGEA CADRU PENTRU SANATATEA PUBLICA

- prevede dezvoltarea cadrului general al activitatii de sanatate publica, dezvoltand componentele, modul de organizare si functionare a sistemului de sanatate publica.

15. ORDIN nr.1213 din 22. 02.2010

pentru  aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Municipal Gheorghieni si pentru constituirea colectivului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control managerial din Spitalul Municipal.

Managerul Spitalului,-

in temeiul prevederilor art. 2 si 3 din ordinul ministrului finantelor publice nr.946/2005 pentra aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele  de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.168/2005 privind organizarea si functionarea  Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Vazand referatul de aprobare al directorului finnanciar-contabil nr.1212 din 21.02.2010, emite  urmatorul
                               ORDIN
Art.1. Se aproba Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Spitalului Municipal Gheorghieni, prezentat in anexa care face parte integranta.din prezentul ordin,

Art.2. Se aproba constituirea colectivului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control managerial din Spitalul Municipal.
Componenta grupului de lucru este urmatoarea:
presedinte -ec.Gencsi  Mihaly
membru - dr. Nagy Stefan;
membru - Ferenczy Stefan;
membru - Gyorgy llona:
membru - dr.Nagy Agota
membru - Kemenes Emma;
membru- dr.Orosz Maria;
membru - farm.Farkas Zsuzsanna;
membru - dr.Biro Katalin
membru- dr.Gyorgy Piroska;
membru - dr.Aszalos Albert.

Art.3. Sectiile, compartimentele si birourile din cadrul  Spitalului Municipal aduce la indeplinire  prezentul ordin.

Art. 4. Ordinul se afiseaza pe site-ul spitalului - www.spitalgh.ro - la capitolul Legislatie in  vigoare.


MANAGER,
FERENCZY STEFAN