There is no translation available.

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcata, aceasta se poate addresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia. Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta in lege in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatiilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice. Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se copnsidera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza sau in a carui raza teritoriala se afla sediul autoritatii sau institutiei publice in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute in Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.

Model contestatie