There is no translation available.

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.
  2.  Biletul de internare de la medicul specialist cu viza medicului sef de sectie.
  3.  Dovada calitatii de asigurat: Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei; În conformitate cu prevederile contractului cadru pe anii 2014-2015 până la data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat se solicită, numai dacă, urmare a interogării aplicaţiei instalate pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online, persoana respectivă apare ca neasigurată sau nu se regăseşte în baza de date. 
  • Angajati :  Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
  • Pensionari :  Cuponul de pensie din ultimele trei luni de zile (original sau xerocopie).
  • Someri : Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul (cuponul) de somaj.
  • Persoane fara venit :  Chitanta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
  • Persoane sub 18 ani :  Buletinul de identitate sau xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani). Sub varsta de 16 ani este implicit necesara  aprobarea directiunii spitalului.
  • Elevi sau studenti :  adeverinta de la institutia de invatamant.
  • Veterani de razboi :  dovada carnetului de veteran sau cuponului de pensie.
  • Revolutionarii :  copie dupa certificatul de revolutionar.
  • Persoane cu handicap :  copie dupa certificatul de handicap.
  • Persoane care beneficiaza de ajutor social :  adeverinta de la primarie.
         
  4.  Buletinul sau cartea de identitate.