Ordin 555/2020

Lege 55/2020

Medicală

Legea 95/2006

Ordin 1782/2006

Ordin 1101/2016

Ordin 914/2006

Ordin 961/2016

Hotarare 140/2018

Ordin 397/2018

Legea 46/2003

Ordin 870/2004

Achiziții publice

Legea 98/2016

Legea 101/2016

Hotărârea 395/2016

Financiar-contabilitate

Codul fiscal

Legea 82/1991

Legea 273/2006

Ordonanța 119/1999

Ordin 923/2014

Ordin 1792/2002

Legea 500/2002

Relații de muncă și salarizare

Legea 153/2017

Hotărârea 153/2018

Ordin 1224/2010

Codul Muncii 53/2003

Ordin 1470/2011