Selectați limba dvs

Relaţiile cu presa se susţin prin intermediul purtătorului de cuvânt- manager şi pe linie medicală- directorul medical/președintele Consiliului Medical.

(1) Procedura de acces in Spitalul Municipal Gheorgheni a reprezentanților mass-mediei este prevazută in Regulamentul Intern.

(2) Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului.

(3) Reprezentantii mass-mediei pot filma in spital numai in spațiile pentru care managerul și- a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.

(4) Managerul de spital desemnează un purtator de cuvânt al institutiei, care îi insoțește pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezenței acestora în incinta spitalului.

(5) în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art.3 ’’asigurarea de către autoritațile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu conf.art.5 sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop.

(6) Informațiile de interes public sunt solicitate în scris.

(7) Pentru informațiile solicitate, persoana desemnată pentru informare si relații cu publicul are obligația să precizeze condițiile si formele în care are loc accesul la informațiile de interes public.

(8) Informațiile de interes public solicitate se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea unității.

(9) Accesul la informații de interes public aprobat de conducătorul unității, va respecta dreptul la intimitate al pacienților, fără a disturba activitatea si actul medical, se vor pune la dispozitie reprezentantului mass-mediei toate informațiile de interes public ce nu va incălca nici un alt drept prevăzut de lege.

Search