Selectați limba dvs

Ocrotirea sănătăţii reprezintă un serviciu foarte important oferit populaţiei. Serviciile medicale oferite de instituţiile sanitare au ca obiectiv asigurarea sănătăţii membrilor societăţii, menţinerea şi refacerea capacităţii forţei de muncă, fiind astfel profund implicate în crearea condiţiilor materiale de existenţă umană, în îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii. Managementul serviciilor de sănătate este abordat în mod diferit de fiecare categorie de actori implicaţi: guvern, conducerea unităţilor sanitare, profesionişti şi pacienţi.

Spitalul este unitate sanitară publică de interes local, care asigură servicii medicale, având 200 paturi distribuite în secţii şi compartimente. Serviciile medicale acordate de Spital sunt: preventive, curative, de recuperare, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului. Juridic, financiar şi din punct de vedere al structurii şi organizării, este subordonat Consiliului Local Gheorgheni. Spitalul funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.619/01.06.2010.

În anul 1991 începe o nouă construcţie ce se finalizează în anul 2008, cu 165 de paturi; la care se adaugă, totodată un compartiment de cronici - boli interne cu 10  paturi situată în Comuna Ditrău şi o secţie externă de boil infecţioase cu 25 de paturi situată în str.Carpaţi nr.14; în total de 200 de paturi pe spital (structură organizatorică). În spital sunt secţii şi compartimente cu paturi, departamente medicale şi un ambulator pentru specialităţile medicale. Asigură condiţii pentru investigaţii medicale şi stabilirea diagnosticului, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. În activitatea desfăşurată ne bazăm pe: -respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unităţii sanitare şi  egalităţii în şanse; -garantarea calităţii şi siguranţei actului medical; -asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti; -asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

 

Search