Selectați limba dvs

Medicul curant va aduce la cunostinta pacientului data externarii cu cel putin 24 ore inainte.
La externare pacientul primeste urmatoarele documente:

 - Bilet medical de ieșire;
 - Scrisoare medicală;
 - Rețetă medicală;
 - Indicații privind regimul alimentar și de viață;
 - Recomandări privind tratamentul la domiciliu;
 - Reconsult după o perioadă stabilită;
 - Concediu medical;
 - Se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;

Search