1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.
  2.  Biletul de internare de la medicul specialist cu viza medicului sef de sectie.
  3.  Dovada calitatii de asigurat: Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei; În conformitate cu prevederile contractului cadru pe anii 2014-2015 până la data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat se solicită, numai dacă, urmare a interogării aplicaţiei instalate pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online, persoana respectivă apare ca neasigurată sau nu se regăseşte în baza de date. 
  • Angajati :  Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
  • Pensionari :  Cuponul de pensie din ultimele trei luni de zile (original sau xerocopie).
  • Someri : Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul (cuponul) de somaj.
  • Persoane fara venit :  Chitanta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.
  • Persoane sub 18 ani :  Buletinul de identitate sau xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani). Sub varsta de 16 ani este implicit necesara  aprobarea directiunii spitalului.
  • Elevi sau studenti :  adeverinta de la institutia de invatamant.
  • Veterani de razboi :  dovada carnetului de veteran sau cuponului de pensie.
  • Revolutionarii :  copie dupa certificatul de revolutionar.
  • Persoane cu handicap :  copie dupa certificatul de handicap.
  • Persoane care beneficiaza de ajutor social :  adeverinta de la primarie.
         
  4.  Buletinul sau cartea de identitate.